""
1
กรอกแบบสมัครทดลองใช้ฟรี 7 วัน
Nameชื่อ-นามสกุล
Phoneเบอร์โทรศัพท์
Contact timeช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
Previous
Next

ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของการทดลองออกกำลังกาย ฟรี 7 วัน

1.สิทธิ์ที่ยื่นใช้บริการทดลองออกกำลังกาย ฟรี 7 วัน กับ WE FITNESS ใช้ได้เฉพาะท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนเข้าใช้งานมาก่อน
2.แสดงหน้า การสิ้นสุดการยืนยัน รับสิทธิ์ด้วยตัวท่านเองพร้อมบัตรประชาชน ก่อนรับบริการ
3.สิทธิ์การลทะเบียนในครั้งนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
4.สิทธิ์การลงทะเบียนใช้ได้เฉพาะสาขา ที่ท่านลงทะเบียน หรือให้ข้อมูลไว้เท่านั้น
5.ผู้ที่สามารถใช้สิทธิ์ลงทะเบียนนี้ได้ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ให้บุคลที่มีอายุก มากกว่า 18 ปี ขึ้นไป
6.การลงทะเบียนในครั้งนีี้ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการ ที่ WE Fitness Society ทุกสาขา (ยกเว้น WE Signature)
7.การลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้าใช้บริการเครื่องออกกำลังกาย และคลาสต่างๆได้ทุกคลาส ยกเว้นคลาส Pilates , AntiGravity Yoga และ TRX (เว้นแต่ การจัดโปรโมชั่นและแคมเปญต่างๆ ที่ทางบริษัทเป็นผู้กำหนดเท่านั้น)
8.ระยะเวลาเข้าใช้บริการ สามารถเข้าใช้ได้ตามระยะเวลาดังนี้ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ 8.00-17.00น. เสาร์-อาทิตย์ ตามเวลาที่สาขาปิด-เปิด
9.หลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปภายใน 3 วันทำการ หรือถ้าท่า่นสะดวกเดินทางมารับสิทธิ์เอง ท่านสามารถนำหน้าที่ลงทะเบียน มาขอรับสิทธิ์ ตามเงื่อนไขใน ข้อ2
10.บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขใดๆ โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า