สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส

WE ACADEMY

Rehab Training series: Low Back

Date : 24 – 25 AUGUST 2020
Time : 12.30 – 16.30 hrs 
Location : WE Fitness Esplande Ratchada

หลักสูตร REHAB TRAINING SERIES: LOW BACK​

รายละเอียด

หลักสูตร “Rehab Training series” คือการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับผู้ที่เพิ่งผ่านการรักษาตัวจาก การผ่าตัด การทำกายภาพบำบัด หรือผู้ที่ยังอยู่ในช่วงของการรักษาอาการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ ให้กลับมามีสภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และยังสามารถพัฒนาศักยภาพร่างกายได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ

โดย Rehab Training series: Low Back – มีข้อมูล เนื้อหาเหมาะสำหรับ ผู้ฝึกสอนทีมกีฬา ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลในฟิตเนส หรือในศูนย์สุขภาพต่างๆ เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานในด้านการดูแล นักกีฬาหรือดูแลบุคคลทั่วไป ที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหลังจากสาเหตุต่างๆ หรือมีโครงสร้างที่ผิดปกติบริเวณหลังส่วนล่าง โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

  • Anatomy for Low Back
  • Kinesiology of Low Back Movement
  • Pathology and Dysfunction of Low Back Pain
  • Movement Analysis and Functional Testing for low Back
  • Training Program for Low Back Pain

DATE

TIME

Location

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจะได้รับใน

หลักสูตร Rehab Training series: Low Back

CERTIFICAFE

ใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก Newton EM Physiotheraphy ร่วมกับ We Academy

เครื่องดื่มในระหว่างการฝึกอบรม

เครื่องดื่ม และน้ำดื่มในระหว่างการอบรม ทั้ง 2 วันเต็ม

เอกสารประกอบการฝึก

โดยจะส่งให้ทาง Email ก่อนฝึกอบรม

ค่าสมัคร 4,500 บาทต่อท่าน

รับจำนวนจำกัดเพียง 24 ท่านเท่านั้น

สำหรับช่องทางการโอนเงิน 

ชื่อบัญชี บจก. วี ฟิตเนส เลขบัญชี : 013-1-93729-6  ธนาคารกสิกรไทย

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต 

กดชำระเงิน › 

หลังจากการชำระเงินเรียบร้อยแล้วโปรดเก็บใบเสร็จ เพื่อมากรอกข้อมูล ยืนยันการสมัคร

At WE FITNESS

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน