CHANGE LANGUAGE
We Gang promotion
WE
GANG
FOR STUDENTS

ฟิตเป็นแก็งส์ เฟิร์มยกก๊วน โอกาสดีสำหรับก๊วนวัยทีน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ก็มีสุขภาพที่ดี หุ่นที่ เฟิร์มได้

สมัครสมาชิก 3 เดือน ราคา  5,250 บาท 
ฟรีค่าแรกเข้า มูลค่า 4,000 บาท

 


ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

ลงทะเบียนผ่านหน้าเคาร์เตอร์สาขาทุกสาขา 

ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์>

เงื่อนไขการให้บริการ 


 

•  สำหรับนักเรียนนักศึกษาหญิงอายุ 15-22 ปี บริบูรณ์ 

•  ใช้บัตรนักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมบัตรประชาชน 

•  จำเป็นต้องสมัครพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป