สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส

แบบฟอร์มยินยอมให้เรียกเก็บค่าสมาชิก
Authorise form for WE fitness payment

ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมให้ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เรียกเก็บค่าบริการ สมาชิก รายเดือน ตามรายละเอียดของสมาชิก ดังต่อไปนี้ I acknowledged authorise WE Fitness Co.,ltd to Change Monthly Membership Subscription fee on my Credit card as follow Member Details.
หมายเหตุ (Remark) : จำนวนค่าสมาชิกรายเดือน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (The Total Monthly Dues Amount is Include 7% VAT)

ข้าพเจ้ารับทราบ และยินยอมให้ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เรียกเก็บค่าบริการ สมาชิก รายเดือน ตามรายละเอียดของสมาชิก ดังต่อไปนี้ I acknowledged authorise WE Fitness Co.,ltd to Change Monthly Membership Subscription fee on my Credit card as follow Member Details.

หลังจากดำเนินการ ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว โปรดรอเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องติดต่อกลับ เพื่อยืนยันเอกสารและข้อมูล

After Submit, Staff will Contact back via Phone for Confirmation.

At WE FITNESS

ลงทะเบียนใช้บริการ 10 วัน

ร่วมสมทบทุน 10 บาท ณ วันแรกที่เข้าใช้บริการ 

พร้อมหมุนวงล้อ ลุ้นรับ Personal Trainer 10 ครั้ง มูลค่า 10,000 บาท

**รายได้ทั้งหมดมอบให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ปทุมธานี