Loader

YOGA MOVIE

YOGA


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

 

โยคะ เป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึกโยคะจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะจะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดียิ่งขึ้น

YOGA REATREAT


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

Yoga Retreat หรือ โยคะริมชายหาด เป็นกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นทุกปีสำหรับสมาชิก WE FItness Society โดย Yoga Retreat ช่วยในเรื่องของการฝึกโยคะในบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ พร้อมได้ยินเสียงคลื่นทะเลช่วยสร้างสมาธิเพิ่มขึ้น

YOGA ONE ON ONE


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

เรียนโยคะแบบส่วนตัวกับ Yoga Master จาก WE Fitness Society โดยสามารถเลือกเรียนได้ทั้งคุณครูอินเดีย และคุณครูชาวไทย

YOGA WHEEL


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

Yoga Wheel ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยในการฝึกโยคะ
ที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายแบบโดยรวม โดยเริ่มตั้งแต่การควบคุมลมหายใจ
ฝึกสมาธิ การสร้างสมดุลย์ให้กับร่างกายทั้งภายนอกและภายใน ฝึกการทรงตัว การสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อทุกๆส่วน
และเพิ่มความสามารถในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อได้ดีมากขึ้น

YOGA WHEEL


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

Rocket Yoga เป็นโยคะแนวประยุกต์ เน้นการเชื่อมโยงร้อยเรียงท่าอาสนะที่มีรากฐานมาจาก Astanga Yoga (Primary Series) เข้าด้วยกัน เน้นการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ต่อเนื่องกระตุ้นพลังร้อนภายในร่ายกาย ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อหน้าท้อง สะโพก ต้นขา และเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อต่อยอดไปในท่าอาสนะขั้นสูงต่อไป

YOGA STRAP


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

เป็นคลาสโยคะที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยใช้ Resistance band เป็นอุปกรณ์เสริม เพื่อเพิ่มความท้าทายและขีดจำกัดของคุณในการฝึกท่าโยคะเดิมๆให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการสร้างความแข็งแรง ช่วยฝึกความสมดุล และช่วยเสริมสร้างให้มีความยืดหยุ่นได้ดีมากยิ่งขึ้น

Glow&Flow Yoga


ตารางคลาส | ค้นหาคลาส 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ›

Glow&Flow Yoga คลาสใหม่สุดพิเศษจากทาง WE Fitness Society Glow& Flow Yoga เป็นโยคะแนวใหม่ที่มีความน่าสนใจไม่น้อย เพราะเป็นการนำศาสตร์โยคะมาผสมผสานกับ ไทชิ และพิลาทิส ประกอบเพลงและแสงไฟBlacklight โยคะทั่วไปโดยจะเน้นการทำสมาธิขณะการฝึกทำท่าอาสนะ