CHANGE LANGUAGE

วีฟิตเนส สาขาเอสพลานาด-แคราย

 พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ


     บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด พร้อมแล้วที่จะต้อนรับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน เข้าสู่สังคมคนรักสุขภาพอย่างเป็นทางการ ของ วี ฟิตเนส สาขา เอสพลานาดแคราย 

 

เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 06.00  – 23.00 น. 

 

รายละเอียดของสมาชิก สาขาเอสพลานาดแคราย

  •  สิทธิการเป็นสมาชิก เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
  • สำหรับท่านสมาชิกประเภท ชำระค่าสมาชิกและบริการรายเดือน จะเรียกเก็บค่าบริการในงวดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นค่าบริการของเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี และได้ให้พวกเราได้มีโอกาสดูแล และให้ได้บริการท่านสมาชิก รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสุขภาพที่ดีในสังคมคนรักสุขภาพของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

ทีมผู้บริหาร
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด