We fitness logo
Survey02

ร่วมส่งต่อความรู้สึกประทับใจ ที่ได้รับการบริการจาก  WE FITNESS SOCIETY  

โดยความคิดเห็นของท่านสมาชิกมีความสำคัญมากสำหรับเรา 

ร่วมลุ้นรับ บัตรชมภาพยนตร์ MAJOR CINEPLEX
10 ที่นั่ง
จำนวน  2 รางวัล 

บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 

2 ที่นั่ง จำนวน 30 รางวัล  

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

• สิทธิประโยชน์การลุ้นรับนี้เฉพาะท่านสมาชิกปัจจุบันของ วี ฟิตเนส เท่านั้น
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook วันที่ 7 สิงหาคม 2561
• รายการสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ทางบริษัทขอสงวนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราขอให้คำมั่นสัญญาว่า เราจะนำข้อมูลที่ได้จากท่านสมาชิกนั้น ไปพัฒนาเพื่อการบริการและเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับท่านสมาชิกมากขึ้น

WE FITNESS SOCIETY
[[[["field10","contains","yes"]],[["show_fields","field9"]],"and"]]
1

ข้อมูลท่านสมาชิก
ชื่อ - นามสกุลท่านสมาชิก
เบอร์โทรศัพท์
เริ่มส่งต่อความรู้สึกประทับใจ

คะแนนน้อยที่สุด = 1 คะแนนมากที่สุด = 10

ให้คะแนนเกี่ยวกับฝ่ายบริการหน้าสาขา
12345678910
พนักงานยิ้มทักทายท่านสมาชิกทุกครั้ง
พนักงานให้ข้อมูลท่านสมาชิกครบถ้วน
บุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับ
ให้คะแนนเกี่ยวกับผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย
12345678910
ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายให้ข้อมูลครบถ้วน
บุคลิกภาพผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย
ผู้ฝึกสอนมีความพร้อมที่จะให้การบริการท่านสมาชิก
ให้คะแนนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาท่านสมาชิก
12345678910
บุคลิกภาพเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาท่านสมาชิก
เกี่ยวกับการบริการหลังการขาย
ให้คะแนนเกี่ยวกับอุปกรณ์ฟิตเนส
12345678910
จำนวนอุปกรณ์ในการใช้บริการ
ภาพรวมของอุปกรณ์การใช้บริการ
ให้คะแนนเกี่ยวกับความสะอาด
12345678910
ภาพรวมความสะอาดภายในคลับ
ความสะอาดภายใน เลาจน์
ความสะอาดอุปกรณ์ฟิตเนส
ความสะอาดภายในห้องน้ำ
ความสะอาดภายในห้องอาบน้ำ
คุณแม่บ้านยิ้มทักทายท่านสมาชิก
ท่านสมาชิกเข้าใช้บริการคลาส
ให้คะแนนเกี่ยวกับการใช้บริการคลาส
12345678910
ให้คะแนนภาพรวมของคลาส
คุณภาพของคุณครูผู้ฝึกสอน
การตรงต่อเวลาของคุณครูผู้สอน
การแนะนำท่านสมาชิก
12345678910
ท่านจะแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก
ท่านจะแนะนำคนในครอบครัวมาเป็นสมาชิก
แนะนำการบริการให้เราพัฒนาด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น
0 /
Previous
Next