We fitness logo

ร่วมส่งต่อความรู้สึกประทับใจ ที่ได้รับการบริการจาก  WE FITNESS SOCIETY  

โดยความคิดเห็นของท่านสมาชิกมีความสำคัญมากสำหรับเรา 

ร่วมลุ้นรับ  ตั๋วชมภาพยนตร์​ Major Cineplex
1 ท่าน 2 รางวัล โดยรวมทั้งหมด 28 รางวัล

ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายละเอียดสิทธิประโยชน์

• สิทธิประโยชน์การลุ้นรับนี้เฉพาะท่านสมาชิกปัจจุบันของ วี ฟิตเนส เท่านั้น
• ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ และ Facebook วันที่  15 มกราคม 2564
• รายการสิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• ทางบริษัทขอสงวนการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[[[["field8","contains","yes"]],[["show_fields","field5,field21"]],"and"]]
1 Step 1
กรอกแบบฟอร์ม สำหรับการแสดงความประทับใจ
ชื่อ นามสกุลyour full name
เบอร์โทรศัพท์
กรอกแบบฟอร์มแสดงความประทับใจ
โดยมีการเรียงคะแนนดังนี้
5 = ดีที่สุด
4 = ดีเยี่ยม
3 = ดี
2 = ปานกลาง
1 = ควรปรับปรุง
Front Service
54321
พนักงาน ไหว้ ยิ้ม และทักทายด้วยชื่อของท่านสมาชิกทุกครั้ง
พนักงานให้ข้อมูลท่านสมาชิกครบถ้วน
บุคลิกภาพของพนักงานต้อนรับ
ที่ปรึกษาท่านสมาชิก
54321
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาท่านสมาชิกไหว้และทักทายท่านสมาชิกทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาท่านสมาชิกให้ข้อมูลท่านสมาชิกครบถ้วน
เจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาท่านสมาชิกให้การบริการหลังการเป็นสมาชิก
บุคคลิกภาพของเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาท่านสมาชิก
Personal trainer
54321
ผู้ฝึกสอนออกกำลังกายให้ข้อมูลครบถ้วนพนักงานให้ข้อมูลท่าน
ผู้ฝึกสอนถือเอกสาร Member profile ทุกครั้งที่ทำการสอน
ผู้ฝึกสอนแจ้งจำนวน Session ที่เหลือทุกครั้ง หลังการสอน
ผู้ฝึกสอนตรงเวลา และพร้อมให้บริการท่านสมาชิก
บุคลิกภาพผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย
การรักษาความสะอาด
54321
ความสะอาดภายในคลับโดยรวม
ความสะอาดภายในบริเวณที่พักผ่อน
ความสะอาดของเครื่องเล่นและอุปกรณ์ออกกำลังกาย
ความสะอาดภายในบริเวณตู้ล็อกเกอร์
ความสะอาดภายในห้องอาบน้ำ
คุณแม่บ้านยิ้มทักทายท่านสมาชิก
ท่านสมาชิกเข้าคลาสหรือไม่
เกี่ยวกับคลาส
54321
การตรงต่อเวลาของคุณครูผู้สอน
คุณภาพของคุณครูผู้ฝึกสอน
ให้คะแนนภาพรวมของคลาส
บุคคลิกของคุณครูผู้สอน
เกี่ยวกับอุปกรณ์
54321
ความพร้อมของการใช้งาน
การแนะนำ
54321
ท่านจะแนะนำเพื่อนมาเป็นสมาชิก
ท่านจะแนะนำคนในครอบครัวมาเป็นสมาชิก
กรอกความเห็นเพิ่มเติม
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
WE FITNESS SOCIETY