CHANGE LANGUAGE

แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการ  WEFITNESS ทุกสาขา

สวัสดีปีใหม่ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน


เนื่องด้วย เทศกาลปีใหม่ ที่จะถึงนี้ ทางบริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอประกาศเวลาเปิดให้บริการในช่วงปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561
ตามเวลาดังนี้

WE FITNESS และ WE SIGNATURE ทุกสาขา
เวลาเปิดทำการปกติ 
ยกเว้น WE SIGNATURE สาขา วี โฮเทล
จะเปิดให้บริการเวลา 06:00 น.
และปิดบริการเวลา 21:00 น.

*คลาสออกกำลังกายไม่เปิดให้บริการ

บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด ขอขอบพระคุณ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างสุขภาพที่ดี และได้ให้พวกเราได้มีโอกาสดูแล และให้ได้บริการท่านสมาชิก
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีสุขภาพที่ดีในสังคมคนรักสุขภาพของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด

เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีไหม่ ทีมผู้บริหาร และ เหล่าบรรดาพนักงาน ทุก ๆ ท่านขอส่งคำอวยพร แก่ท่านสมาชิก
และครอบครัว ขอให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกๆ ท่าน เต็มไปด้วย ความอบอุ่น ความสดชื่น
สันติภาพและความรัก ตลอดปี และที่สำคัญยิ่งขอให้ มีความสุข สุขภาพดี อย่างยั่งยืนตลอดไป

ทีมผู้บริหาร
บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด