สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส

One on One

สอนแบบตัวต่อตัว กับคุณครูโยคะ และคุณครูพิลาทิส ที่ได้รับ Certificate สถาบันมาตรฐานระดับโลก ที่ วี ฟิตเนส 

YOGA ONE ON ONE

การเรียนโยคะแบบส่วนตัวกับผู้สอนโยคะมืออาชีพ จาก WE FITNESS SOCIETY  โดยคุณสามารถที่จะสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูง ของโยคะ ซึ่งการเรียนแบบส่วนตัวนั้น จะทำให้ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนในเรื่องของรายละเอียดในแต่ละท่า หรือ วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนต้องการ