Recommend

ช่องทางด่วน

SEARCH CLASS

CLASS LINE UPOUR SOCIAL NETWORK

FACEBOOK

LINE

INSTAGRAM

YOUTUBE

Promotion we fitness ekkamai

สมัครสมาชิก WE Fitness วันนี้ จ่าย 0 บาท ถึง 31 พฤษภาคม 2562 (เฉพาะสาขาเมเจอร์สุขุมวิท (เอกมัย)

สมัครสมาชิกที่ วี ฟิตเนส สาขาเมเจอร์สุขุมวิท(เอกมัย)วันนี้
ไม่เสียค่าสมาชิก ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้

 

ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2019 เท่านั้น
พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าแรกเข้า และค่าดำเนินการ มูลค่า 4,800 บาท
สมัครได้แล้ววันนี้ที่ WE Fitness สาขาเมเจอร์สุขุมวิท (เอกมัย)

*เงื่อนไข
• เฉพาะสมาชิกที่สมัครแบบ 12 เดือนขึ้นไปเท่านั้น
• สิทธิประโยชน์นี้ ไม่ร่วมรายการกับสิทธิประโยชน์อื่นๆ
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 สาขา เมเจอร์สุขุมวิท : 02 785 3939