สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส

สิทธิประโยชน์สำหรับพนักงาน วี ฟิตเนส ส่งมอบสุขภาพดี ให้คนในครอบครัว และคนที่คุณรัก

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
จำกัด 2 ท่านต่อ พนักงาน 1 ท่าน

 • ประเภท Fitness Only

  สิทธิประโยชน์จากปกติ เดือนละ 1,790 บาท (เล่นได้ 1 สาขา)

  1,400 THB
 • ประเภท All Classes Access

  สิทธิประโยชน์จากปกติ เดือนละ 2,500 บาท (เล่นได้ 1 สาขา)

  1,800 THB
 • ประเภท All Classes Access* 5 Clubs

  สิทธิประโยชน์จากปกติ เดือนละ 2,500 บาท เข้าได้ทั้ง 5 สาขา *เข้าได้ทุกคลาสกยกเว้น Pilates , Antigravivty , WE Troop

  1,800 THB
 • ประเภท Signature 2 Clubs

  สิทธิประโยชน์จากปกติ เดือนละ 2,500 บาท เข้าได้ทั้ง 2 สาขา *เข้าได้ทุกคลาส

  2,000 THB

 

เงื่อนไข การรับสิทธิ์ออกกำลังกาย
• “สิทธิ์การเข้าใช้บริการ” นี้ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน และ ได้รับ Code จากพนักงานของ บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด เท่านั้น
• ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ แสดง E-Mail “สิทธิ์การเข้าใช้บริการ” พร้อมบัตรประชาชน ณ สาขาที่เลือกลงทะเบียน
• “สิทธิ์การเข้าใช้บริการ” สามารถใช้บริการได้ ณ คลับที่ลงทะเบียนเท่านั้น
• “สิทธิ์การเข้าใช้บริการ” ดังกล่าว ไม่สามารถโอน หรือ เปลี่ยนผู้ใช้สิทธิ์ได้ทุกกรณี
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

At WE FITNESS

ลงทะเบียน