Recommend

OUR SOCIAL NETWORK

FACEBOOK

LINE

INSTAGRAM

YOUTUBE

ร่วมแสดงความประทับใจและแสดงความคิดเห็น
กิจกรรม Train For Better Life 2018

[]
1 Step 1
ร่วมให้คะแนนความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น
ชื่อ-นามสกุลname
เบอร์โทรศัพท์Phone Number
ท่านได้รับความพึงพอใจต่อ รูปแบบโครงการ "Train for Better Life" ในครั้งนี้ มาก-น้อย เพียงใด?
ท่านได้รับความพึงพอใจจากการดูแลและให้บริการของ Personal Trainer (ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล) ของท่านในช่วงระหว่างโครงการ "Train for Better Life" ครั้งนี้เพียงใด?
ท่านมีความพึงพอใจต่อผลลัพธ์ที่เกิดจากโปรแกรมการฝึกของผู้ฝึกสอนส่วนบุคคลของท่าน มาก-น้อย เพียงใด?
ถ้ามีการจัดกิจกรรมพิเศษ เฉพาะสำหรับผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ Train for Better Life ครั้งที่1 มาแล้วเท่านั้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านสนใจที่จะร่วมหรือไม่?
คำแนะนำ-ติชม เพิ่มเติม สำหรับครั้งนี้
0 /
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right