CHANGE LANGUAGE

Antigravity Fundamentals 


Antigravity Fundamentals เป็น class สำหรับผู้ริเริ่มเล่น antigravity yoga เป็นclass พื้นฐานที่ช่วยฝึกพัฒนากล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายให้แข็งแรงอาทิ กล้ามเนื้อแขน , กล้ามเนื้อขา , กล้ามเนื้อหน้าท้อง และ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับในการฝึกคลาสในระดับขั้นต่อไป, Antigravity yoga เป็นเทคนิคที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับร่างกาย ข้อต่อต่างๆได้ทุกสัดส่วนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการปรับระดับความสมดุลให้กับร่างกาย นอกจากจะได้ความแข็งแรงจากการฝึก antigravity yoga แล้วนั้น ยังเป็นการออกกำลังกายที่จะช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกิน ช่วยลดการกดทับของกระดูกสันหลัง ขณะกลับหัว และความสนุกสนาน ผ่อนคลาย หลังจากการฝึก antigravity yoga

Antigravity aerial yoga


Antigravity aerial yoga เป็น class advance ขั้นสูง สำหรับผู้ที่ฝึก antigravity fundamentals มาในระดับหนึ่ง เป็นคลาสที่ผู้ฝึกสามารถ ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายได้อย่างดี ซึ่ง antigravity aerial yoga ประโยชน์คือช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นขั้นสูงของกล้ามเนื้อ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อควบคู่กันไปให้ท่าที่ใช้ออกกำลังกาย และ พัฒนาระบบประสาทให้ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา นอกจากความสนุกสนานในการฝึกแล้วนั้น ความสวยงามของท่าฝึก ผู้ฝึกยังสามารถปลดปล่อยลีลาอารมณ์ผ่านท่าทางของ ท่าที่ใช้ฝึก ลงบนผ้า Harrison hammock  ทำให้ผู้ฝึกได้รับประโยชน์มากมาย

Another Classes