Recommend

ช่องทางด่วน

DOWNLOAD APPLICATION

CLASS LINE UPOUR SOCIAL NETWORK

FACEBOOK

LINE

INSTAGRAM

YOUTUBE

เพราะเราคือสังคมคนรักสุขภาพ
ที่มีคลาสกว่า
4,000 คลาส : เดือน


ตอบโจทย์การออกกำลังกายที่สนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยคลาสกว่า 1,000 คลาสต่อสัปดาห์ หรือ 4,000 คลาส ต่อเดือน
และคลาสพิเศษ ที่จะมีในทุกๆเดือน

รวมทั้งเราไม่ได้เป็นเพียงฟิตเนสที่มีแต่โซนออกกำลังกาย แต่ยังมีโซนที่ยังสามารถตอบโจทย์ความต้องการอื่นๆ ที่สามารถทำให้การเข้าฟิตเนส ไม่ได้จำเป็นแค่ฟิตเนสอีกต่อไป โดยยังสามารถทำงาน หรือประชุมกันในฟิตเนส ทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกาย

การให้บริการคลาส

we fitness

Other Fitness