Loader

Pilates Reformer

Pilates คือ การออกกำลังกายและการเคลื่อนไหวที่ออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดการยืด สร้างความแข็งแกร่ง และความสมดุลของร่างกายผ่านชุดการ ออกกำลังกายที่ใช้เครื่องช่วยบริหารควบคู่ เช่น Reformer, Foaming Brick, Small ball exercise, Softie Roller, Flex Ring Toner และอุปกรณ์พิเศษอื่นๆ กับการใช้หลักการหายใจ วิธีการนี้จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น แข็งแรง และท่วงท่าการเคลื่อนไหวที่ คอ หัวไหล่ และข้อต่อ ปรับปรุงระบบการหายใจและการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ เพิ่มความว่องไวและกระฉับกระเฉงในการเคลื่อนไหว เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
สร้างความยืดหยุ่นและการยืดตัวของกระดูกสันหลังได้อย่างนิ่มนวล ลดความเครียด บรรเทาอาการปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม กระดูกสันหลังคด และกระตุ้นให้เกิดพลังงาน เพิ่มท่วงท่าในการเคลื่อนไหว ปรับปรุงการทำงานที่ประสานกันของอวัยวะทุกส่วน ความสมดุล และระบบไหลเวียนโลหิต เพิ่มการรับรู้การเคลื่อนไหวในอิริยาบถต่างๆของร่างกาย เสริมสร้างพละกำลังและสมาธิที่ดีขึ้น ปรับสภาพกล้ามเนื้อให้เรียวยาวสวยงาม ปราศจากกล้ามเนื้อที่แน่นแข็งและจับตัวกันเป็นก้อน เหมือนผู้ชาย สร้างความแข็งแกร่งให้กับกล้ามเนื้อท้อง แบนเรียบ ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายจากอาการบาดเจ็บ เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย

Strength0%

Flexibility0%

  • Foundation Class
  • Fat Blast (90 minutes)
  • Booty Burn (60 mins.)
  • Strong Core
  • Body Sculpt

คลาสพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มฝึกที่มีความสำคัญในการอธิบายหลักการเล่น พีลาทิสและการใช้เครื่องอย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยทำให้ผู้เริ่มฝึกมีพื้นฐานในการเคลื่อนไหว และเข้าใจการออกกำลังกายแบบพีลาทีสที่ถูกต้องเพื่อเตรียมสู่การพัฒนากล้ามเนื้อในการออกกำลังกายแบบแรงต้านและเตรียมความพร้อมสู่คลาสซีรีย์อื่นๆอีกต่อไป(คลาสเวลา90นาทีเหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่และผู้ที่ผ่านการฝึกมาแล้ว และต้องการทบทวนพื้นฐาน แนะนำให้เข้าอย่างน้อย 1-2 ครั้ง)

ความพิเศษของคลาส Fat Blast คือ ออกกำลังกายแบวต่อเนื่องประมาณ 90 นาที ซึ่งจะแบ่งสัดส่วนการออกกำลังเพื่อให้ร่างกายได้เผาผลาญพลังงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
โดยจะเริ่มต้นจากการยืดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic stretching ซึ่งเป็นการยืดด้วยการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง เตรียมความพร้อมให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ เพื่อลดอาการบาดเจ็บและลดอาการตะคิวในขณะที่ออกกำลังกาย
ส่วนที่สองจะเน้นไปที่การ cardio (เพิ่มระดับการเต้นของหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงและเผาผลาญพลังงาน) โดยจะใช้อุปกรณ์ เช่น Jump Board เป็นต้น
ส่วนที่สามจะเป็นการออกกำลังกายที่เน้นในส่วนของแกนกลางลำตัว ( Core muscles) เพื่อให้มีความแข็งแรง ทนทานและเพิ่มศักยภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายให้ดียิ่งขึ้น
ส่วนสุดท้ายเป็นการยืดกล้ามเนื้อแบบ Static stretching เพื่อเพิ่มความยืดหยุดให้กับกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดการบาดเจ็บและลดอาการปวดเมื่อยหลังการออกกำลังกาย
ในคลาสนี้จะสามารถเผาผลาญพลังงานได้โดยเฉลี่ยที่ 400-500 kcal

เป็นคลาสของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก กล้ามเนื้อก้น ต้นขา รวมไปถึงกล้ามเนื้อน่อง โดยกล้ามเนื้อทั้งมัดเล็ก มัดใหญ่ ได้รับการฝึกให้มีความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนทาน รวมทั้งฝึกการทรงตัวและการออกแรงขาทั้งสองข้างให้เท่ากันเพื่อปรับสมดุลให้กับร่างกาย และเพื่อลดอาการปวด เจ็บ ตามข้อต่อต่างๆ เช่น เข่า ข้อเท้า เป็นต้น และผลของการออกกำลังกายในคลาสนี้ยังช่วยเฟริมกระชับ กล้ามเนื้อสะโพก กล้ามเนื้อก้น ต้นขา และกล้ามเนื้อน่อง ให้เรียวยาว เข้ารูปเป็นสัดเป็นส่วนที่เหมาะสมกับสรีระของท่านสมาชิกอีกด้วย

คลาสที่เน้นการออกกำลังกายแกนกลางตัวและกล้ามเนื้อแขน ซึ่งกล้ามเนื้อทั้งสองส่วนนี้สามารถออกกำลังกายร่วมกันได้โดยไม่หนักจนเกินไป ทำให้ท่านสมาชิกสามารถออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการเฟริมกระชับต้นแขนและลดสัดส่วนให้สวยงาม ส่วนการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวท่านสมาชิกจะได้ บิด ( Twist ) การโค้ง ( Arch back) การเอียงข้าง ( Lateral bend) ยืดอก (Extension) ซึ่งแกนกลางได้เคลื่อนไหวครบทุกทิศทาง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดหลัง ลดอาการปวดคอบ่าไหล่ และหากท่านสมาชิกฝึกคลาสนี้อย่างต่อเนื่องผลที่ได้นั้น กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แบนเรียบ กล้ามเนื้อแขนที่กระชับเพิ่มความมั่นใจให้กับท่านสมาชิกอีกด้วย

ในคลาสนี้ท่านสมาชิกจะได้ออกกำลังกายทุกส่วนของร่างกายท่านสมาชิกจะได้ฝึกระบบประสาทสัมผัส (Coordination) เช่น แขนทำงานร่วมกับขา ขาทำงานไปพร้อมกับกล้ามเนื้อหน้าท้อง เป็นต้น สามารถป้องกันอาการทางสมอง ลดอาการความจำเสื่อม เพิ่มความจำให้กล้ามเนื้อในรูปแบบใหม่ๆ และการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแขน ขา ท้อง หลัง ช่วยเพิ่มความแข็งแรง กระชับสัดส่วน กล้ามเนื้อเรียวยาว และมีความยืดหยุดทั้งร่างกาย ซึ่งคลาสนี้ออกแบบมาให้ออกกำลังกายได้ครบทุกส่วนของร่างกาย.

PILATES MAT


พีลาทิสแมทเป็นการฝึกพิลาทิสแบบที่ไม่มีสปริงเป็นตัวต้าน แต่หากอยู่ที่การใช้กล้ามเนื้อของผู้ฝึกเองเป็นหลักซึ่งผู้ฝึกจะได้รู้จักการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหว ด้วยตนเอง

Strength0%

Flexibility0%

PILATES SPECIAL CLASS

Bodhi


Bodhi ซึ่งมีที่มาจากภาษาสันสกฤต ที่แปลว่า “การปลุกระบบประสาทให้ตื่นอีกครั้ง”
TheBodhi การเคลื่อนไหวต้านแรงโน้มถ่วง ที่สามารถเล่นได้ 4 พอยต์ และนำมาผนวกกับศาสตร์การเคลื่อนไหวของพีลาทีส (Pilates) โดยใช้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุด ซึ่งเป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวางหากแกนกลางลำตัว (Core muscles) แข็งแรง ส่วนอื่นจะแข็งแรงตาม และสามารถปรับสรีระให้อยู่ในระดับปกติ (Neutral)ได้ บางคนกระดูกสันหลังคด กล้ามเนื้อตึงตัว มีอาการปวดหลัง ก็สามารถช่วยปรับให้ดีขึ้นหรือฟื้นฟูได้ ด้วยการฝึกอย่างถูกต้องและต่อเนื่องกับ ครูฝึก (instructor) ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการฝึกจาก International Master Trainer

CARDIO PILATES


CARDIO PILATES ซีรีย์ที่ออกแบบเพื่อช่วยกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจเพื่อช่วยเพิ่มระบบการเผาผลาญของร่างกาย และลดไขมันส่วนเกิน พร้อมเสริมสร้างความแข็งแรมให้กล้ามเนื้อทุกส่วน คลาสซีรีย์นี้จะมีความเร็วขึ้นในการฝึกท่า และการใช้จัมพ์บอร์ด(JumpBoard)ในการฝึกเหมาะสำหรับผู้ที่ฝึกอย่างต่อเนื่อง และฝึกในคลาสต่างๆมาแล้วอย่างน้อย 10-15 คลาส