Loader

YOGA CLASS

คลาสโยคะ ที่ WE Fitness Society

คลาสโยคะ – YOGA Class 

โยคะเพื่อการผ่อนคลาย

คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้ฝึกที่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดที่เกิดจาการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ฝึกจะได้รับประโยชน์เต็มที่ในท่าอาสนะที่ออกแบบมาเพื่อเน้นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ รวมไปถึงการเสริมสร้างสมาธิ และการฝึกการหายใจในแบบโยคะเพื่อนำออกซิเจนเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองและส่วนต่างๆ เพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์สูงสุด

มูนโฟลว์

เป็นฝึกโยคะที่เน้นกระตุ้นมูลฐานจักระ หรือบริเวณส่วนล่างของร่างกายทั้งหมด ตั้งแต่ต้นขา สะโพก ไปจนถึงข้อเท้า เน้นการสร้างความแข็งแรงและยืดหยุ่นให้กับร่างกายส่วนล่าง และกระตุ้นอนาหตะจักระ หรือบริเวณทรวงอก บริหารปอด ยืดกระดูกสันหลัง เพื่อสร้างสมดุลย์ให้กับร่างกายในทุกๆส่วน การนำท่าอาสนะต่างๆมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัวเพื่อนำไปสู่วามแข็งแรงและการผ่อนคลายของร่างกาย

โยคะสำหรับชีวิตประจำวัน

คลาสโยคะที่ผสมผสานท่าอาสนะตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และสร้างความท้าทายให้กับผู้ฝึกทุกระดับ มุ่งเน้นให้ผู้ฝึกทุกท่านมีความสุขและความแข็งแรงไปกับศาสตร์ของโยคะ

อาร์สทีสติก โยคะ

เป็นคลาสโยคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงาน มีการผสมผสานท่าอาสนะต่างๆมากมาย เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกทุกคนมีรูปร่างสรีระสวยงามมากขึ้น ฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอ่อนช้อยและแข็งแรง

อัษฎางค์สุริยนมัสการ

ฝึกการไหว้พระอาทิตย์ในแบบอัษฎางค์โยคะ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสมดุลให้กับร่างกายทุกส่วน รวมไปถึงการสร้างเสริมสมาธิให้นิ่ง ฝึกจิตให้สงบ ในขณะที่ท่าอาสนะต่างๆเน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบต่อเนื่อง กระตุ้นการเต้นของหัวใจ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ด้วยพลังงานร้อนจากพระอาทิตย์สู่ร่างกายของผู้ฝึกทุกคน

โยคะพื้นฐาน

โยคะสำหรับผู้ฝึกใหม่ เป็นการสร้างความสมดุลของร่างกาย-จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยรวมให้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งการฝึกโยคะพื้นฐานจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ การออกกำลังกายหรือการฝึกท่าโยคะ การหายใจหรือลมปราณ การทำสมาธิ โดยการฝึกท่าโยคะพื้นฐาน การเหยียดยืดร่างกาย จะกระตุ้นอวัยวะและต่อมต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้น สุขภาพจึงดีขึ้น

หฐวินยาสะ

การฝึกโยคะแบบต่อเนื่อง เน้นการเคลื่อนไหวร่างกายช้าๆไปพร้อมๆกับลมหายใจแบบโยคี เพื่อกระตุ้นพลังงานภายในร่างกายของผู้ฝึก เน้นการสร้างทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทุกส่วนและความยืดหยุ่นของข้อต่อทุกจุด และการผ่อนคลายของจิตใจ

ไหลลื่นและแข็งแรง

การเคลื่อนไหวร่างกายไปอย่างช้าๆ ประสานการเคลื่อนไหวพร้อมการหายใจ โดยเน้นการผ่อนคลาย และลดความเครียด เป็นการออกกำลังกายที่เพิ่มภาวะแห่งพลังของร่างกายที่ประสานสรีระและจิตเข้าด้วยกัน เน้นการสร้างความแข็งแกร่งอดทนให้แก่ร่างกายเหมาะสำหรับผู้ที่พร้อมท้าทายความแข็งแกร่งของร่างกายตนเอง

หฐโยคะ

หฐโยคะมาจากคำว่า ห ซึ่งความถึง พระอาทิตย์ (ความร้อน) และ ฐ ซึ่งหมายถึง พระจันทร์ (ความเย็น) การฝึกโยคะในแนว หฐ เป็นวิธีหนึ่งในการสร้างสมดุลของความเย็นและความร้อนในร่างกายของคนเรา คือความสมดุลของร้อนและเย็นในสรรพสิ่งทั้งปวง รวมทั้งในตัวมนุษย์เราด้วย
ข้อดีของการฝึกหฐโยคะ คือ การเพิ่มความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อ แต่วัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งในเชิงสรีรศาสตร์ของหฐโยคะ คือการปรับการไหลเวียนของ การรับรู้ข้อมูล พลังงานและ สสารทั่วร่างกาย การกระตุ้นการไหลเวียนดังกล่าวในร่างกาย เป็นข้อดีหลักๆข้อหนึ่งของ หฐโยคะ

พาวเวอร์โยคะ

คือ การฝึกโยคะแนวใหม่ มีความโดดเด่นด้วยการปฏิบัติท่าโยคะต่างๆแบบเคลื่อนไหวต่อเนื่อง รวดเร็ว รุ่นแรง เน้นการใช้พละกำลัง ในการฝึกมีทั้งการเคลื่อนไหวและการค้างท่า เพื่อเน้นให้กล้ามเนื้อแข็งแรง พาวเวอร์โยคะเป็นโยคะสไตล์ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการเผาผลาญพลังงาน

ศิวะนันทโยคะ

เป็นโยคะเพื่อการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ การฝึกจะแยกอาสนะ และปราณยามออกจากกัน และจะไม่ให้ร่างกายเหนื่อยเกินไป ปรับสมดุลย์ต่างๆ เน้นการเข้าใจในตนเอง เพื่อการเยียวยาตนเอง เป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ท่าทางของโยคะแต่ละแบบไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่ก็จะแตกต่างกันออกไป ในเชิงของรูปแบบและจังหวะ ศิวะนันทะโยคะ จะค่อนข้างช้า แต่ไม่เนิบนาบ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่เร่งรีบมากนัก โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติธรรม หรือบริหารจิตที่ใช้รูปแบบการฝึก แบบการกำหนดลมหายใจ เพราะสามารถจะฝึกควบคู่กันไปได้

อัษฎางคะโยคะ โยคะเพื่อคนกระฉับกระเฉง

จุดเด่นที่สุดของอัษฏางคโยคะ อยู่ที่วินยาสะคือการเคลื่อนไหว อันประสานเข้าด้วยลมหายใจ การฝึกอาสนะของอัษฏางคโยคะนั้น จะฝึกด้วยวินยาสะตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งทำให้นอกจากที่เราจะได้บริหารร่างกายแล้ว ยังเป็นการบริหารสมาธิของตนเองด้วย และผลลัพธ์เบื้องต้นที่ได้จากวินยาสะก็คือ ความร้อนที่เกิดจากภายใน ซึ่งช่วยชำระล้างและขจัดของเสีย ที่สะสมในอวัยวะต่างๆ

โยคะบาลานซ์

การฝึกท่าอาสนะที่ช่วยฝึกฝนการทรงตัว มุ่งเน้นใช้ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างสมดุล ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกจิตให้นิ่งเพื่อจดจ่ออยู่กับลมหายใจและการทรงตัว การฝึกรูปแบบนี้มีการผสมผสานแนว Vinyasaด้วย ซึ่งก็คือการเกร็งค้างท่า ประกอบลมหายใจเข้า-ออก ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ให้เลือดไหวเวียน ทั้งยังช่วยให้หัวใจทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเรียกเหงื่อ และลดน้ำหนัก ในบางชุดท่า จะมีท่าที่เป็นกึ่ง Advance เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นของสรีระและฝึกสร้างความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวให้กับผู้ฝึก

ปตัญชลีโยคะ

การฝึกท่าอาสนะพื้นฐาน ชุดท่านั่งที่เน้นการเปิดข้อต่อสะโพก ชุดท่ายืนสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อขาและสร้างความยืดหยุ่นให้ข้อต่อสะโพก ข้อต่อหัวไหล่ ชุดท่านอนสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อหลัง เสริมสร้างสมาธิและลมหายใจอย่างผ่อนคลายและมีระบบ เหมาะสําหรับผู้ฝึกระดับเบื้องต้นจนถึงระดับกลาง

วินยาสะ/โยคะ โฟลว์

เป็นการฝึกโยคะแนวใหม่ ที่ผสมผสานเอาศาสตร์โยคะแบบต่างๆมาผสมผสานกันอย่างกลมกลืมและต่อเนื่อง เคลื่อนไหวร่างกายไปพร้อมกับลมหายใจอย่างมีระบบ ท่าอาสนะถูกออกแบบมาให้ร้อยเรียงเชื่อมโยงท่าให้ต่อเนื่องไป ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการฝึก ผู้ฝึกจะได้พลังทั้งทางร่างกายและฝึกลมหายใจ สร้างความแข็งแรงให้ปอดและกล้ามเนื้อทุกส่วน เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายช้าและเร็วสลับกันไป เพื่อมุ่งเน้นให้กล้ามเนื้อหัวใจทํางานต่อเนื่อง เร่งการเผาผลาญพลังงาน ช่วยให้ร่างกายกำจัดของเสีย ทำให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรง และยังเป็นเสมือน Meditation in Motion คือทำให้จิตใจมีความสงบนิ่งมากขึ้นขณะเคลื่อนไหวอีกด้วย

Free Style Yoga

เป็นการฝึกโยคะในรูปแบบที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการออกแบบการสอนตามสไตล์ของครูผู้สอนแต่ละท่าน ที่มุ่งเน้นการนําเอาท่าอาสนะที่มีประโยชน์ต่างๆ มาร้อยเรียงกัน ประกอบกับการหายใจเข้า-ออกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมาธิให้กับผู้ฝึก ผู้ฝึกจะได้เรียนรู้ท่าอาสนะต่างๆหลากหลายรูปแบบในหนึ่งชั่วโมง เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่และผู้ฝึกมาแล้วทุกระดับ