สมัครสมาชิก วี ฟิตเนส

ลองเล่นจริง 7 วัน

ฟิตเนสที่เดียว ที่ออกกำลังกาย โดยที่ไม่ต้องใช้บริการแบบ เครื่องเว้นเครื่อง

สามารถเยี่ยมชมสาขา และทดลองใช้บริการ 7 วัน ที่ วี ฟิตเนส ทุกสาขา 

THE FUTURE OF FITNESS CLASSES

WE FITNESS GOLD CLASS

WE FITNESS APPLICATION

เตรียมพบกับประสบการณ์ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น กับ New Version ของ Application วี ฟิตเนส ที่จะเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป

WE REWARD

At WE FITNESS

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน