Recommend

ช่องทางด่วน

DOWNLOAD APPLICATION

CLASS LINE UPOUR SOCIAL NETWORK

FACEBOOK

LINE

INSTAGRAM

YOUTUBE

WE FITNESS SPECIAL ACTIVITIES


ตอบโจทย์สังคมคนรักสุขภาพ ด้วยคลาสทั้งหมดกว่า 4,200 คลาสต่อเดือน หรือกว่า 1,000 คลาสต่อสัปดาห์ ที่ตอบโจทย์ทุกท่าน พร้อมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก วี ฟิตเนส ด้วยคลาสพิเศษ และกิจกรรมพิเศษ ที่จะตอบโจทย์ ความสนุกในการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น 

นิยาม ของคลาส วี ฟิตเนส

• SPECIAL CLASS : หมายถึงคลาสพิเศษสำหรับ ท่านสมาชิกที่ทางเราจะจัด เพียงไม่กี่ครั้ง 
• SPECIAL WORKSHOP : หมายถึงคลาสพิเศษ รวมถึงหลักสูตรพิเศษ ที่จัดขึ้นพิเศษสำหรับทุกท่าน (อาจจะมีค่าใช้จ่ายสำหรับ การเข้าร่วมคลาสพิเศษ)
• PRE LAUNCH :  คลาสใหม่ ที่กำลังจะบรรจุเป็นคลาสประจำของ วี ฟิตเนส
• RE LAUNCH : คลาสโดย Lesmil ที่นำมาปรับปรุงใหม่ให้ดียิ่งขึ้น (ซีรีย์ใหม่,เพลงใหม่)
• WE CARE WE SHARE : คลาสพิเศษ โดยวิทยากรคนพิเศษ ที่เปิดให้ทั้งสมาชิก วี ฟิตเนสและบุคลทั่วไปเข้าร่วม

ติดตามกิจกรรมพิเศษผ่านโซเซียล วี ฟิตเนส

we fitness Application